Solgte helseskadelige produkter som barnevennlige- og giftfrie

0

Miljødirektoratet anmeldte Pedersen Torben Marketing  i Akershus som selger produkter til bekjempelse av skadedyr på nettsiden Gardex.no, på grunn av ulovlig markedsføring og manglende faremerking på produktene. Nå får eieren en bot fra politiet på 50 000 kroner.

Enkeltmannsforetaket Pedersen Torben Marketing i Akershus solgte et variert utvalg av produkter via postordre og internett til bekjempelse av skadedyr, deriblant en rekke biocidprodukter.

Under Miljødirektoratets inspeksjon i 2013 avdekket vi en rekke brudd på miljøregelverket.Foretaket har tidligere fått tvangsmulkt på 150 000 kroner fra Miljødirektoratet fordi de ikke rettet opp lovbruddene.

Brøt regelverket forsettlig

– Vi ser alvorlig på at foretaket forsettlig brøt kjemikalieregelverket i mange år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Mange biocidprodukter har egenskaper som kan være skadelige for helse og miljø om de ikke brukes riktig. Det er derfor viktig med riktig bruk og håndtering. Produktene må markedsføres og merkes korrekt, slik at forbrukere og yrkesutøvere kjenner risikoen og kan ta nødvendige forhåndsregler ved bruk.

Vi fant også brudd på miljøregelverket da vi kontrollerte foretaket i 2009. De meldte da tilbake at dette ble rettet, noe vår kontroll fire år etter viste at de ikke gjorde.

width_150

Bildet av Gardex Protector C er tatt fra nettsiden til enkeltmannsforetaket i Akershus. Produktet til bekjempelse av skadedyr ble markedsført som miljøvennlig, selv om det har miljøskadelige egenskaper og skal merkes med miljøfaresymbolet død fisk.

Villedende markedsføring

– Vi ser særlig alvorlig på enkeltmannsforetaket drev misvisende og villedende markedsføring av biocidprodukter, og at det var mangelfull merking av flere produkter, sier miljødirektør Ellen Hambro.

– De reklamerte blant annet med at produktene var barne- og husdyrvennlig og giftfrie. Dette var misvisende fordi produktene inneholdt stoffer som kan være helseskadelige. Flere produkter manglet korrekt merking, som gjør til at forbruker ikke får tatt nødvendige forhåndsregler.

Det er ikke første gang eieren av nettsiden Gardex.no er i hardt vær. Torben Pedersen drev tidligere firmaet Lloyd Norge som var omtalt på Forbrukerinspektørene og “Musejager- eller?”  i 2003.

Viktig med straff

Mange produkter kan være i gråsonen mellom for eksempel legemidler, veterinærprodukter eller kosmetikk. Markedsføringspåstanden blir da avgjørende for hvilket regelverk produktet er omfattet av.

Årsaken til at disse produktene regnes som biocidprodukter, er at de for eksempel er markedsført med påstander om at de dreper, bekjemper, knekker eller tar livet av insekter.

– Miljødirektoratet mener det av allmennpreventive grunner er viktig å straffeforfølge slike omfattende og gjentatte brudd på regelverket. Vi er derfor fornøyd med at Romerike politidistrikt bøtelegger eieren av firmaet med 50 000 kroner, sier Ellen Hambro.

Ila tvangsmulkt

Miljødirektoratet ila enkeltmannsforetaket en tvangsmulkt på 150 000 kroner fordi de ikke fulgte opp lovbruddene vi fant på vår kontroll. Foretaket har fortsatt ikke betalt.

Det er påløpt renter og summen er nå oppe i over 165 000 kroner, som vi har bedt Statens innkrevingssentral drive inn.

Share.

About Author

NewsUp er en ny nettavis og nyhetsaggregator for hendelser der nyheter og artikler styres av leserne. NewsUp får også tips om saker som burde belyses, som vi selv lager artikler om og legge ut.